Poder Executivo promulga a Emenda de Kigali ao Protocolo de Montreal