Susep abre consulta que regulamenta a atividade dos representantes de seguros