Julgamento sobre tomada de crédito de PIS e Cofins na modalidade monofásica