As receitas financeiras e os tratamentos de conta CVA